Nicola lo Calzo

Nicola Lo Calzo (Frankrijk) ging in Cuba op zoek naar sporen van de slavernij.