Fred Hüning

De geliefkoosde onderwerpen van Fred Hüning (Duitsland) zijn zijn vrouw en zijn zoontje Rocco.