Holly Andres

Op het eerste gezicht lijkt de fotografie van de Amerikaanse Holly Andres heel toegankelijk. We herkennen de decors: een huiskamer, een gang, een slaapkamer. Maar er heerst een ondefinieerbare spanning tussen die schijnbaar huiselijke, vertrouwde plekken en de ietwat verwarrende, ontregelende context; een spanning die karakteristiek is voor al haar werk. Onschuldige familieportretten suggereren een (duister) geheim. Alfred Hitchcock is nooit veraf.