Henk Van Rensbergen

“Wat als de mens ineens van de aardbodem verdween? Hoe zouden de dieren zich verhouden tot alles wat wij achterlaten? Zouden ze de sporen van de mensheid nog een blik waardig gunnen? Dat is de vraag die Henk Van Rensbergen zich stelt. Zijn foto’s van dieren in verlaten en vervallen gebouwen zijn het antwoord.”

In Snoecks 2017 lees je bijdragen van:

Marjorie Blomme
Han Ceelen
Christian Clauwers
Halbe de Jong
Caroline De Ruyck
Carmen De Vos
Eva Feremans
Suzanne Gouda
Toon Horsten
Dirk Leyman
Laura Noble
An Olaerts
Cathérine Ongenae
Hilde Pauwels
Thomas Pierce
Margi Rotiers
Hilde Sabbe
Helen Simpson
Geert Stadeus
Sam Steverlynck
Johan Swinnen
Annelies A.A. Vanbelle
Beate Windeler