Heidi & Hans-Jürgen Koch

“Flamingo’s, propellerboten, alligators, CSI Miami: voor velen zijn dit zo ongeveer de basisassociaties met de Everglades, het moerassige gebied in zuidelijk Florida. Bezoekers vallen uiteen in haters en liefhebbers: een minderheid die het landschap saai vindt en baalt van de muggen en het slechte mobiele telefoonbereik, én de groep die de graszeeën juist hallucinant mooi vindt en lyrisch is over de zeldzame en bedreigde dieren die zich toch laten zien. Tot de laatste groep behoren Heidi & Hans-Jürgen Koch.”

In Snoecks 2017 lees je bijdragen van:

Marjorie Blomme
Han Ceelen
Christian Clauwers
Halbe de Jong
Caroline De Ruyck
Carmen De Vos
Eva Feremans
Suzanne Gouda
Toon Horsten
Dirk Leyman
Laura Noble
An Olaerts
Cathérine Ongenae
Hilde Pauwels
Thomas Pierce
Margi Rotiers
Hilde Sabbe
Helen Simpson
Geert Stadeus
Sam Steverlynck
Johan Swinnen
Annelies A.A. Vanbelle
Beate Windeler