De Rijn

“Onder de noemer Studio Cui Cui maken Aude Boissaye en Sébastien Randé opvallende en ambitieuze fotoreportages over de mens en zijn omgang met het milieu. Voor Snoecks volgden ze de majestueuze Rijn van bron tot monding, en daarbij hielden ze hun camera’s precies op het punt waar lucht en water elkaar raken.”

In Snoecks 2017 lees je bijdragen van:

Marjorie Blomme
Han Ceelen
Christian Clauwers
Halbe de Jong
Caroline De Ruyck
Carmen De Vos
Eva Feremans
Suzanne Gouda
Toon Horsten
Dirk Leyman
Laura Noble
An Olaerts
Cathérine Ongenae
Hilde Pauwels
Thomas Pierce
Margi Rotiers
Hilde Sabbe
Helen Simpson
Geert Stadeus
Sam Steverlynck
Johan Swinnen
Annelies A.A. Vanbelle
Beate Windeler