Clo’e Floirat

“Wat is ze nou eigenlijk, Clo’e Floirat? Ze vindt zichzelf beslist geen illustrator, maar wel tekenaar. Designer: tot op zekere hoogte; criticus: zeer zeker. In die laatste hoedanigheid neemt ze de kunstwereld al even graag onder de loep als de kunstenaars en hun werk. Voor haar cartoons geldt hetzelfde.”

In Snoecks 2017 lees je bijdragen van:

Marjorie Blomme
Han Ceelen
Christian Clauwers
Halbe de Jong
Caroline De Ruyck
Carmen De Vos
Eva Feremans
Suzanne Gouda
Toon Horsten
Dirk Leyman
Laura Noble
An Olaerts
Cathérine Ongenae
Hilde Pauwels
Thomas Pierce
Margi Rotiers
Hilde Sabbe
Helen Simpson
Geert Stadeus
Sam Steverlynck
Johan Swinnen
Annelies A.A. Vanbelle
Beate Windeler