Bruno Barbey

“Een doorsnee documentair fotograaf is al tevreden als zijn onderwerp zo goed mogelijk in beeld is gebracht. Immers, de zeggingskracht van dit fotogenre ligt in het vermeende realisme, in de één-op-éénregistratie van de werkelijkheid. Zo niet bij Bruno Barbey. Hij fotografeert out of the box.”

In Snoecks 2017 lees je bijdragen van:

Marjorie Blomme
Han Ceelen
Christian Clauwers
Halbe de Jong
Caroline De Ruyck
Carmen De Vos
Eva Feremans
Suzanne Gouda
Toon Horsten
Dirk Leyman
Laura Noble
An Olaerts
Cathérine Ongenae
Hilde Pauwels
Thomas Pierce
Margi Rotiers
Hilde Sabbe
Helen Simpson
Geert Stadeus
Sam Steverlynck
Johan Swinnen
Annelies A.A. Vanbelle
Beate Windeler